STRAFRECHT

Als geboren redenaar en bewonderaar van de kunst van het woord wist ik dat ik het strafrecht een deel van mijn professioneel leven wilde maken.  Het vuur, de passie en de gedrevenheid van een hevig pleidooi dat niets aan inhoud mist hebben mij steeds aangesproken.  Daarbij heb ik het procedurele aspect steeds enorm interessant geworden.  Als jonge advocaat aan de balie doet men pro deo werk, een enorm waardevol deel van de opleiding als stagiair.  Ik koos ervoor om veel strafrecht te doen, in zoverre mogelijk, en ben dit blijven doen.  Ook in erfeniskwesties, echtscheidingen en hippisch recht komt het strafrecht vaak kijken, worden er klachten neergelegd en moet men om deze takken ten volle te kunnen bedrijven volledig thuis zijn in het strafrecht. 

Ik heb mij in dit kader vooral gespecialiseerd in het economisch, financieel en fiscaal strafrecht.  Dit omhelst fraude, schriftvervalsing, oplichting, fiscale misdrijven, …  Dit zijn de takken van het strafrecht waarin procedure en dossierkennis van primair belang zijn en ondertussen de geest van het strafrecht ten volle speelt.