HOME

Katrien Beelen (°1979) behaalde cum laude haar licentiaatsdiploma in de rechten in 2001 aan de Katholieke Universiteit Leuven, één jaar voor haar leeftijdsgenoten.

Aan de Rijksuniversiteit Leiden (Nederland) volgde zij een specialisatie familiaal vermogensrecht.

Sedert 2001 is ze als advocaat verbonden aan de balie te Leuven en aan het advocatenkantoor Beelen.

Zij volgde de bijzondere opleiding tot jeugdadvocaat alsmede een bijkomende opleiding curator en vereffenaar evenals een bijzondere opleiding successieplanning.

Katrien heeft een uitgebreide ervaring in diverse rechtsmateries met specialisaties in:

  • familiaal vermogensrecht (huwelijksvermogensrecht, erfrecht, successieplanning en andere vermogensrechtelijke aspecten van het familierecht)
  • familierecht
  • echtscheiding
  • pacht en landbouwrecht
  • hippisch recht en verbintenissen en schadeclaims alsook aansprakelijkheidsrecht in deze sector
  • beslag
  • strafrecht (algemeen maar in het bijzonder financieel, fiscaal en sociaal strafrecht)

Het uitgebreide pakket aan specialisaties wist zij te bekomen door het volgen van diverse gespecialiseerde opleidingen en een intensieve dossierkennis.

Zij publiceerde in diverse gespecialiseerde tijdschriften, waaronder Horse International, en in het boek Wet en Duiding Huur (Larcier) over de pachtwet en het familiaal vermogensrecht.

Zij onderhoudt een nauwe samenwerking met European Equine Lawyers voor alle zaken in hippisch recht. Hier volgen de nationale en internationale successen elkaar op.

“Advocatuur heb ik met de paplepel meegekregen. Voor mij is het een stukje cultuur, zelfs een levenswijze, wat mijn gedrevenheid verklaart. Of het nu een landbouwer is met pachtproblemen, een grote onderneming die voor de correctionele rechter moet verschijnen, iemand die gebukt gaat onder echtelijke problemen , een familie die uit elkaar gerukt wordt door een erfenisbetwisting, of een bedrogen koper van een wedstrijdpaard, altijd maak ik veel tijd vrij om met de cliënt in gesprek te gaan. Ik wil me vooral inleven in zijn probleem om vervolgens met zeer veel ‘terreinkennis’ van start te gaan. Hierbij wil ik uit mijn comfortzone treden: geen enkele inspanning is te veel. De rechtbank in Leuven of een onderhandeling om 11u in Praag. Altijd beschikbaar. Nine to five is me vreemd en ik wil steeds uitmunten in de materies die ik tot de mijne maak.”

© Copyright 2019 | | All Rights Reserved