PACHTRECHT EN LANDBOUW

De pachtwet! Wij adviseerden de minister bij het herschrijven van de wet. Reeds meer dan 25 jaar behoort het landbouwrecht tot de “topics” in ons kantoor.

Ik ben opgegroeid in een agrarische streek en heb steeds een zeer nauwe band gehad met het landbouwgebeuren.  Mijn vader heeft deze rechtstak binnen Beelen Advocaten sterk historisch uitgebouwd en ik had het voorrecht om deze tak ten volle te kunnen overnemen en verder te ontwikkelen.  Ik ben zowel lid van de redactieraad van het Tijdschrift van Agrarische Recht als lid van de Europese Vereniging voor Agrarisch recht.  Ik publiceer zeer veel over de pachtwet en geef diverse voordrachten.  Ik kan mezelf zonder twijfel als één van de zeer weinige specialisten in de pachtwet in Vlaanderen benoemen.  De pachtwet kent geen geheimen voor mij.  Daarbij wordt het dossier van A tot Z volledig uitgespit zodat alle aspecten, procedureel en feitelijk, ten volle benut worden teneinde van ieder dossier een succes te maken.